WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Parkovací dom s obchodmi

Typ

Verejné stavby

Lokalita

Dunajská Streda

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda
Ing. arch. Šercel Peter


Stav

Architektonická štúdia
10. 2012.

Popis

Bifunkčný parkovací dom v centre mesta s vytvorením státí na horných podlažiach pre 85 vozidiel a na prízemí s vytvorením obchodného priestoru na ploche 800m2. železobetonový skelet s celopresklenou výkladovou fasádou dole a hore s textilnou fasádou napnutou na "les" ocelových paždíkov.