WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Nájomný bytový dom

Typ

Bytové domy

Lokalita

Brestovec

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda

Stav

Architektonická štúdia
2. 2012.

Popis

Nízkopodlažný pavlačový bytový dom s 12-mi malometrážnymi dvojizbovými bytmi pre nájomníkov z obyvatelov malej obce, netradične osadeného na obecných pozemkoch s IBV. Byty sú riešené podľa platnej vyhlášky pre ŠFRB, s možnosťou získania dotácií na výstavbu.