WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Bytový dom CUBE

Typ

Bytovky

Lokalita

Pod strážami, Bratislava

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Architektonická štúdia
5. 2013.

Popis

Nový bytový dom so štrukturovanou kubickou fasádou a s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.