WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Radové rodinné domy 2

Typ

Rodinné domy

Lokalita

Ivanka pri Dunaji

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Architektonická štúdia
12. 2013.

Popis

Zástavba volnej strany jestvujúcej ulice s radovými rodinnými domami s vytvorením poloverejných priestranstiev pozdlž chodníka.