WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Nová bytová zóna

Typ

Urbanizmus

Lokalita

Dunajská Streda

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda

Stav

Architektonická štúdia
3. 2010.

Popis

Volné pozemky, dočasne využívané na polnohospodárske účely v okrajovej časti mestkého sídliska, sa zastavia s troma trojpodlažnými nájomnými domami s 3x 22 bytovými jednotkami. Štúdia overuje možnosť kompletnej výstavby s parkoviskami, s verejnou zeleňou, s detským ihriskom a s príslušnými rošíreniami inžinierských sietí.