WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

ZÁSTAVBA "Pri hrádzi"

Typ

Urbanizmus

Lokalita

Hamuliakovo

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda

Stav

Projekt na stavebné konanie
11. 2014.

Popis

Na základe prísne predpísaných a platných územných rozhodnutí obce na riešených pozemkoch, súkromní investori chcú vybudovať dvojgeneračné samostatne stojace rodinné domy a rodinné dvojdomy na vlastných pozemkoch. Štruktúru zástavby sme zvolili podla usporiadania pozemkov kolmo na hlavnú ulicu s vybudovaním nových súkromných prístupových obytných ulíc medzi domami.