WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Zástavba "Pri parku"

Typ

Urbanizmus

Lokalita

Hurbanova Ves

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda

Stav

Architektonická štúdia
10. 2014.

Popis

Pri jestvujúcom centrálnom parku malej obce, súkromný investor vybuduje 6 rodinných dvojdomov s vlastnými pozemkami pre možnosť bývania a pritiahnutia mladých obyvatelov. Pre zabezpečenie miestneho obecného charakteru výstavby sme sa snažili opakované domy vzájomne pootáčať, hrebeňovito poposúvať, farebne a kompozične odlíšiť, zabepečiť medzi nich väčšie vzájomné odstupy a rozložiť parkovacie predpolia so vsunutím zelene predzáhradiek.