WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Parkovací dom

Typ

Verejné stavby

Lokalita

Bratislava

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Architektonická štúdia
7. 2012.

Popis

Monofunkčná občianska vybavenosť na zlepšenie infraštruktúry v obytnej zóne Bratislavy.