WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Športový areál

Typ

Verejné stavby

Lokalita

Bratislava

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Realizačný projekt
10. 2017.

Popis

Oprava a rekultivácia jestvujúcej atletickej dráhy a priľahlého športového areálu. Aktuálny stav športového areálu na Akadémii policajného Zboru v Bratislave nezodpovedá náročným potrebám pre realizáciu služobnej edukačnej, resp. športovej prípravy príslušníkov PZ. Areál pôsobí z pohľadu materiálno technického vybavenia zastaraným dojmom, nedôstojným rezortného zariadenia MV SR. Rekonštrukcia športového areálu vytvorí optimálne podmienky pre praktickú realizáciu vedeckých projektov v systéme vied o športe vo vedných odboroch športová edukológia, resp. športová kinantropológia s výstupmi pre aplikáciu v policajnej praxi. Športový areál pozostáva z atletického oválu s novou povrchovou tartanovou úpravou, z troch tréningových bežeckých schodov, troch multifunkčných ihrísk, priestorom pre cross fit, samostatnej tréningovej dráhy pre skok do dialky. Atletický ovál je doplnený o dráhu s výškovým presahom ponad technický priestor, určený na uskladnenie športového náradia, malé hladisko pre študentov a lezeckú stenu.