WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

STOP.SHOP nákupné strediská

Typ

Verejné stavby

Lokalita

Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda
Ing. arch. Németh Ladislav


Stav

Realizačný projekt
2009.

Popis

Pokračovanie budovaní dalších úspešných "promenádových" nákupných centier po celom Slovensku z rakúskeho developingu nazývaných, ako "FACHMARKTZENTRUM".