WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Dostavba výrobného areálu Schūtt s.r.o.

Typ

Výrobné stavby

Lokalita

Dunajská Streda

Autor

ing. arch. Ambrus Csaba
Adif Dunajská Streda

Stav

Realizačný projekt
2000.

Popis

K starej hale sa pristavala budova zo ŽB- skeletu s C- kazetovým plášťom - cca. 5000m2 výrobných priestorov so soc.- hyg. zázemiami a cca. 1500m2 administratívy.