WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Kogerenačný zdroj

Typ

Výrobné stavby

Lokalita

Kostolné Kračany

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Projekt pre územné rozhodnutie
11. 2016.

Popis

Účelom tejto stavby je vybudovanie energetického zariadenia „Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla. ´´ Ide o energetické zariadenie založené na vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla, ktorej zdrojom primárnej energie je zemný plyn. Elektroenergetickým zariadením je elektráreň na báze vysokoúčinných kogeneračných jednotiek - KGJ a jednotiek – ORC (Organický Rankinov Cyklus), ktorá je navrhnutá ako dvojblokové riešenie spolu s vlastným zdrojom.