WEBSTRÁNKA VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Naspäť

Názov

Interiér školy

Typ

Interiér

Lokalita

Bratislava

Autor

ing. arch. Németh Ladislav
Adif Bratislava

Stav

Realizačný projekt
5. 2016.

Popis

Rekonštrukcia fitness PA APZ - Pôvodné nevyhovujúce priestory fitness rozdelené v dvoch tmavých miestnostiach s pôvodným zastaralým posilňovacím zariadením, boli upravené na moderné cvičisko s profesionálnymi posilňovacími zariadeniami od slovenského výrobcu. Odstránením deliacej steny medzi dvoma samostatnými miestnosťami, zväčšením okenných otvorov, úpravou stien a podláh novým osvetlením vznikol priestor v ktorom študenti úspešne rozvíjajú pohybové schopnosti. Opodstatnenosť rekonštrukcie priestorov fitness Akadémie Policajného zboru v Bratislave je dôležité aj z dôvodu zabezpečenia podmienok pre prípravu, diagnostiku a regeneráciu pri plnení úloh v oblasti rezortného športu. Rekonštrukcia vstupného vestibulu a predaulia - Pôvodný zastaralý hlavný vstup do objektu, obložený tatranským profilom na zníženom strope s nevyhovujúcou výškou, rekonštruovaný na moderný priestor zodpovedajúci svojmu účelu. Pôvodné neónové osvetlenie vymenené za úsporné LED. Pôvodný mozaikový portrét policajta, prekrytý šikmým sadrokartónovým obkladom na stene, prechádzajúci do rozohraného podhľadu stropu.